Redaktordan... APFM səhifəsi…İqtisadi xəbərlər…Kəlamlar…Ziyalı baxışı…Müsabiqə…Təqdimat…Maraqlı həyat…Peşəkar mütəxəssis…Azərbaycan…Elmə gəncin gözü ilə…Tanınmış həmkarlar…İFRS əslində asan imiş…Vergi sistemləri…Maliyyəni ram edək…Bilməyə dəyər…Audit standartları…İbrətamiz hekayələr…Lətifələr…Bank hesabatı…Krossvord…Elanlar və anonslar
 
 
 
 

 

Jurnalımızın əsas hissəsini maliyyə mövzuları təşkil edir. Burada aktual iqtisadi xəbərlərin müzakirəsi ilə birgə maliyyə menecmentinin və mühasibat uçotunun tədrisinə həsr olunmuş rubrikalara geniş yer verilmişdir. Bu tədris proqramlarının tam kursu və  əyani məşğələlər APFM-in İnfosystem-link beynəlxalq tədris mərkəzində aparılır:

Tədris proqramları beynəlxalq statusa malik olub Böyük Britaniyanın nüfuzlu peşəkar qurumları tərəfindən təqdim olunur. İmtahanların uğurlu nəticəsi isə Britaniya Diplomları ilə təsdiq olunur.

 

Beynəlxalq mühasibat uçotu

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Maliyyə Menecmenti

Daxili Audit

ACCA DİP İFR